Tác dụng của zeolite trong ao nuôi tôm

Tác dụng của zeolite trong ao nuôi tôm Zeolite là một loại khoáng sét có