ÂM NHẠC 6

12.000 

ÂM NHẠC 6

Học sinh có thể tìm hiểu để thực hành phát triển các kĩ năng hát, đọc nhạc, nghe nhạc, chơi nhạc cụ,…Trong hoạt động học tập.

Học về các bài học thường thức âm nhạc về đời sống và tinh thần làm việc cống hiến cho nghệ thuật.

ÂM NHẠC 6
ÂM NHẠC 6

12.000