BẢNG 3 VÒNG TRÒN THIÊN LONG TP-B018 PLUS

15.000 

BẢNG 3 VÒNG TRÒN THIÊN LONG TP-B018 PLUS

Đây là bảng được áp dụng day theo chương trình mới theo bộ sách giáo khoa cải cách mới “Chân Trời Sáng Tạo”. Chất liệu nhựa PS cho độ bền cao, mặt bảng mịn, dễ dàng bôi xóa và có thể lau bằng nước.

 

 

BẢNG 3 VÒNG TRÒN THIÊN LONG TP-B018 PLUS
BẢNG 3 VÒNG TRÒN THIÊN LONG TP-B018 PLUS

15.000