BẢNG BỘ THIÊN LONG TP-B015/DO

35.000 

BẢNG BỘ THIÊN LONG TP-B015/DO

  • Bảng 2 mặt, 1 mặt phấn và 1 mặt bút lông
  • Bảng sử dụng hình ảnh Doraemon rất dễ thương và thu hút.
  • Mặt viết phấn mịn và bám phấn giúp viết rõ nét, chữ viết đẹp. Mặt viết lông bảng màu trắng, mặt trơn dễ viết, dễ xóa.
BẢNG BỘ THIÊN LONG TP-B015/DO
BẢNG BỘ THIÊN LONG TP-B015/DO

35.000