BĂNG KEO 2 MẶT 1.2P

BĂNG KEO 2 MẶT 1.2P

Sản phẩm được sản xuất theo phương pháp liên kết nhạy cảm, làm phần keo có thể dính ngay vào bề mặt vật khi tiếp xúc và giữ cho liên kết này bền bỉ trong thời gian dài.