BĂNG KEO 2 MẶT 2.5P

6.000 

BĂNG KEO 2 MẶT 2.5P Cấu tạo vật lý băng keo 2 mặt trắng nước thì cấu tạo sẽ bao gồm có hai lớp keo nằm 2 bên và cùng một lớp giấy ở giữa, rồi mới đến một lớp giấy bóng trắng được bao phủ bên ngoài.

BĂNG KEO 2 MẶT 2.5P
BĂNG KEO 2 MẶT 2.5P

6.000