BẢNG THIÊN LONG TP-B020

39.000 

BẢNG THIÊN LONG TP-B020

Là loại bảng 2 mặt 1 mặt viết phấn, 1 mặt viết lông bảng, trên bảng có kẹp thêm 01 bút lông bảng , 2 phấn trắng và 1 lau bảng. Mặt viết lông bảng màu trắng, mặt trơn dễ viết, dễ xóa.

Xóa
BẢNG THIÊN LONG TP-B020
BẢNG THIÊN LONG TP-B020