BÚT LÔNG DẦU THIÊN LONG PM-07

BÚT LÔNG DẦU THIÊN LONG PM-07

Bút lông dầu Thiên Long PM-07 là sản phẩm 2 đầu bút, đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, do Tập đoàn Thiên Long sản xuất. , đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế