BÚT SÁP MÀU THIÊN LONG DORAEMON CR-C06/DO

32.000 

BÚT SÁP MÀU THIÊN LONG DORAEMON CR-C06/DO

SẢN PHẨM 24 MÀU (khác nhau) thông dụng trên thị trường, được cố định trong khay định hình, tránh trường hợp bị lẫn màu khi tô. Sản xuất đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang Châu Âu.

BÚT SÁP MÀU THIÊN LONG DORAEMON CR-C06/DO
BÚT SÁP MÀU THIÊN LONG DORAEMON CR-C06/DO

32.000