CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP LÀM QUEN VỚI TOÁN

6.000 

CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP LÀM QUEN VỚI TOÁN

Sách được biên soạn theo chuẩn chương trình mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Bộ sách giúp phụ huynh trao dồi và theo dõi việc học tập của bé. Từ đó rèn luyện những tư duy đầu tiên về toán học của trẻ nhỏ.

CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP LÀM QUEN VỚI TOÁN
CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP LÀM QUEN VỚI TOÁN

6.000