CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP TÔ CHỮ 1

6.000 

CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP TÔ CHỮ 1

Tập này bé sẻ đồ theo các mẫu chữ sẳn có…đây là bước phát triển vượt bậc trong việc tư duy chữ viết…

Sách minh họa rỏ ràng cụ thể cách viết cho bé. Sách vừa chơi vừa học, màu sắc bắt mắt làm tăng tính sáng tạo và ham học hỏi cho bé….

CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP TÔ CHỮ 1
CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP TÔ CHỮ 1

6.000