CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP TÔ CHỮ HOA

6.000 

CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP TÔ CHỮ HOA

Sách minh họa rỏ ràng cụ thể cách viết cho bé…Sách vừa chơi vừa học, màu sắc bắt mắt làm tăng tính sáng tạo và ham học hỏi cho bé….

Sách giúp bé phân biệt chữ hoa và chữ thường… Các mẫu chữ in hoa theo chương trình mới của bộ giáo dục.

CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP TÔ CHỮ HOA
CHUẨN BỊ CHO BÉ VÀO LỚP 1 TẬP TÔ CHỮ HOA

6.000