CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 LÀM QUEN VỚI SỐ TẬP 2

6.000 

CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 LÀM QUEN VỚI SỐ TẬP 2

Sách theo chương trính mới của bộ giáo dục. Hình ảnh minh họa rỏ ràng giúp bé kích thích trí tuệ.

Sách giúp bé làm quen với những nét chữ đầu tiên bằng việc đồ theo mẫu chữ sẳn có.

CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 LÀM QUEN VỚI SỐ TẬP 2
CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 LÀM QUEN VỚI SỐ TẬP 2

6.000