CỒN FIRENO 1 LÍT DƯỢC BẠC LIÊU

45.000 

CỒN FIRENO 1 LÍT DƯỢC BẠC LIÊU

Dùng để diệt khuẩn dụng cụ y tế và bề mặt tiếp xúc. Dung dịch sử dụng nguyên chất, không pha loãng. Dụng cụ y tế, bề mặt cần diệt khuẩn phải được làm sạch trước khi diệt khuẩn.

CỒN FIRENO 1 LÍT DƯỢC BẠC LIÊU
CỒN FIRENO 1 LÍT DƯỢC BẠC LIÊU

45.000