CÔNG NGHỆ LỚP 6

13.500 

CÔNG NGHỆ LỚP 6

Sách gồm 4 nội dung cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Giúp học sinh nhận thức hiểu rỏ về các vấn đề cuộc sống hàng ngày.

• NHÀ Ở

• BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

• TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG

• ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

CÔNG NGHỆ LỚP 6
CÔNG NGHỆ LỚP 6

13.500