ĐẠO ĐỨC LỚP 1

12.500 

ĐẠO ĐỨC LỚP 1

Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo.

Nội dung dạy học môn Đạo đức lớp 1 gồm 8 chủ đề; cụ thể:

  1. Yêu thương gia đình;
  2. Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình;
  3. Tự giác làm việc của mình;
  4. Thật thà;
  5. Sinh hoạt nền nếp;
  6. Thực hiện nội quy trường, lớp;
  7. Tự chăm sóc bản thân;
  8. Phòng, tránh tai nạn, thương tích.
ĐẠO ĐỨC LỚP 1
ĐẠO ĐỨC LỚP 1

12.500