HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1

15.000 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1

Ý nghĩa của tiết chào cờ: giáo dục cho học sinh tình yêu Tổ quốc, củng cố và nâng cao kiến thức; rèn luyện kĩ năng sống; gắn bó với trường lớp.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1

15.000