HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2

15.000 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo.

Các bài học về hoạt động trải nghiệm phong phú, kết hợp hài hoà giữa các hoạt động cá nhân – nhóm lớn – nhóm nhỏ đảm bảo mọi học sinh đều tự chủ trong hoạt động, tự do sáng tạo và phát triển bản thân.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2

15.000