LÀM QUEN VỚI SỐ

6.000 

LÀM QUEN VỚI SỐ

Sách tô theo mẫu chữ số có sẵn, tập cho bé làm quen với số học, tạo cho bé thói quen cầm bút để chuẩn bị vào lớp 1.

Sách xuất bản theo chương trình mới của bộ giáo dục, bám sát trương trình học của bé.

LÀM QUEN VỚI SỐ
LÀM QUEN VỚI SỐ

6.000