LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6

31.000 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6

Học xong các em sẽ xác định được kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu, ghi lại được các tọa độ cửa một địa điểm trên bản đồ và nhận biết được lưới kinh tuyến vĩ tuyến của bản đồ thế giới….

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6

31.000