Máy tính Flexoffice FLEXIO CAL-02S

138.000 

Máy tính Flexoffice FLEXIO CAL-02S hiển thị 12 số

Sản phẩm bảo hành  24 tháng.

Sử dụng 2 nguồn năng lượng Pin và năng lượng ánh sáng

Kích thước 146 x 103mm.
Máy tính Flexoffice FLEXIO CAL-02S
Máy tính Flexoffice FLEXIO CAL-02S

138.000