MÁY TÍNH THIÊN LONG FLEXIO Fx590VN

380.000 

MÁY TÍNH THIÊN LONG FLEXIO Fx590VN  BẢO HÀNH 05 NĂM, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mang vào phòng thi theo công văn số 1568/BGDĐT-CNTT ngày 12.4.2019.

Máy Tính Khoa Học Flexio FX590VN tại Nhà Sách Trang Bạc Liêu
MÁY TÍNH THIÊN LONG FLEXIO Fx590VN

380.000