MĨ THUẬT LỚP 1

12.500 

MĨ THUẬT LỚP 1

Sách chú trọng phát triển các kĩ năng quan sát và nhận thức, sáng tạo và ứng dụng thông qua các nhiệm vụ học tập gắn bó thực tiễn đời sống, phù hợp với đặc điểm tâm lí cũng như nhận thức của học sinh lớp 1.

MĨ THUẬT LỚP 1
MĨ THUẬT LỚP 1

12.500