MIẾNG PHÂN TRANG G-STAR

12.000 

MIẾNG PHÂN TRANG G-STAR

Sản phẩm dùng để đánh dấu trang hay đánh dấu trình ký. Thương hiệu G-STAR được phân phối tại Việt Nam bởi công ty TNHH SOWISH.
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe người dùng

MIẾNG PHÂN TRANG G-STAR
MIẾNG PHÂN TRANG G-STAR

12.000