MỰC BÚT LÔNG DẦU THIÊN LONG PMI-01

10.000 

MỰC BÚT LÔNG DẦU THIÊN LONG PMI-01

Mực tươi sáng, bám dính tốt, không độc hại (theo tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ).Thiết kế hộp tránh bay hơi, chảy mực và dể châm thêm vào ống mực.

Xóa
MỰC BÚT LÔNG DẦU THIÊN LONG PMI-01
MỰC BÚT LÔNG DẦU THIÊN LONG PMI-01