SÁCH TIN HỌC LỚP 6

12.500 

SÁCH TIN HỌC LỚP 6

Tin học 6 nhằm các em tiếp cận làm quen và phát triển những khái niệm cơ bản về dữ liệu, các ứng dụng cơ bản, cũng như tầm quan trọng của tin học trong cuộc sống ngày nay. Qua đó thấy sự phát triển cảu tin học trong tương lai…

SÁCH TIN HỌC LỚP 6
SÁCH TIN HỌC LỚP 6

12.500