TẬP TÔ CHỮ HỒNG HÀ TẬP 2 MÃ 7153

12.000 

TẬP TÔ CHỮ HỒNG HÀ TẬP 2 MÃ 7153

Vỡ tập tô chữ Hồng Hà tập 1 mã 7153 theo chuẩn của Bộ Giáo dục. Bìa vở màu sắc tươi sáng, bắt mắt cùng gáy sách được đóng ghim.

Bề mặt giấy trơn mịn, viết đưa bút dễ dàng. Vở tập viết chữ số dành cho học sinh mẫu giáo lớn và lớp 1

TẬP TÔ CHỮ HỒNG HÀ TẬP 2 MÃ 7153
TẬP TÔ CHỮ HỒNG HÀ TẬP 2 MÃ 7153

12.000