TẬP TÔ MÀU CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP

6.000 

TẬP TÔ MÀU CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP

Tô màu là hoạt động tích cực, được khuyến khích hầu hết trường học mầm non. Tô màu giúp kích thích trí tưởng tượng và trí tuệ cho bé.

Ngoài ra tô màu còn thể hiện tình cảm, sự yêu thương của bé đối với gia đình và thế giới xung quanh.

TẬP TÔ MÀU CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
TẬP TÔ MÀU CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP

6.000