TẬP TÔ MÀU CHỦ ĐỀ TRANG PHỤC CỦA BÉ

6.000 

TẬP TÔ MÀU CHỦ ĐỀ TRANG PHỤC CỦA BÉ

Tô màu giúp bé nhận diện được màu sắc nhanh chóng và rèn luyện tính tỉ mĩ và kiên nhẫn cho các bé…

Tô màu là hoạt động tích cực, được khuyến khích hầu hết trường học mầm non. Tô màu giúp kích thích trí tưởng tượng và trí tuệ cho bé.

TẬP TÔ MÀU CHỦ ĐỀ TRANG PHỤC CỦA BÉ
TẬP TÔ MÀU CHỦ ĐỀ TRANG PHỤC CỦA BÉ

6.000