TẬP TÔ MẪU CHỮ TẬP 1

9.000 

TẬP TÔ MẪU CHỮ TẬP 1

Bé Luyện Viết Theo Mẫu Chữ Mới – Tập Tô Chữ 1 – Tập 2
Bé sẽ được luyện viết theo các mẫu chữ cơ bản và theo mẫu chữ viết trong trường tiểu học như mẫu chữ thường, mẫu chữ hoa, mẫu chữ số.

 

TẬP TÔ MẪU CHỮ TẬP 1
TẬP TÔ MẪU CHỮ TẬP 1

9.000