TẬP TÔ SỐ

6.000 

TẬP TÔ SỐ

Sách tô theo mẫu chữ số có sẵn, tập cho bé làm quen với số học, tạo cho bé thói quen cầm bút để chuẩn bị vào lớp 1.

Sách xuất bản theo chương trình mới của bộ giáo dục, bám sát trương trình học của bé.

TẬP TÔ SỐ
TẬP TÔ SỐ

6.000