TẬP VIẾT THEO MẪU CHỮ MỚI 2

6.000 

TẬP VIẾT THEO MẪU CHỮ MỚI 2

Sách xuất bản theo chương trình mới của bộ giáo dục, bám sát trương trình học của bé.

Sách tô theo mẫu chữ số có sẵn, tập cho bé làm quen với số học, tạo cho bé thói quen cầm bút để chuẩn bị vào lớp 1.

TẬP VIẾT THEO MẪU CHỮ MỚI 2
TẬP VIẾT THEO MẪU CHỮ MỚI 2

6.000