THƯỚC DẺO ĐIỂM 10 SR-021

3.000 

THƯỚC DẺO ĐIỂM 10 SR-021

Thước SR-021 là thước thẳng bằng nhựa PVC, có chiều dài vạch chia là 30cm, thích hợp cho học sinh sinh viên, có chiều dài vạch chia là 30cm.

THƯỚC DẺO ĐIỂM 10 SR-021
THƯỚC DẺO ĐIỂM 10 SR-021

3.000