TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

23.000 

TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

Tiếng việt 2 tập 1,2 biên soạn dựa trên sự kế thừa của SGK Tiếng Việt hiện hành, đồng thời tiếp tục phát triển xây dựng các bài học theo cấu trúc: Khởi động – Khám phá và luyện tập – Vận dụng cho học sinh. Các bài học gắn bó và gần gủi với cuộc sống tạo cho học sinh nhận đinh về tình yêu thương trong cuộc sống.

TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2
TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

23.000