TOÁN LỚP 1

27.000 

TOÁN LỚP 1

Chân Trời Sáng Tạo. Mục đích giảng dạy tạo năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

Toán lớp 1 xoay quanh hai  kiến thức: Số và Phép tính, Hình học và đo lường.

TOÁN LỚP 1
TOÁN LỚP 1

27.000