TOÁN LỚP 2 TẬP 2

18.000 

TOÁN LỚP 2 TẬP 2

Sách giáo khoa toán 1 hướng đến sự phát triển năng lực toán học ban đâu của học sinh. Tập trung phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, và giải quyết vấn đề toán học một cách dể hiểu cho học sinh.

TOÁN LỚP 2 TẬP 2
TOÁN LỚP 2 TẬP 2

18.000