TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1

23.000 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1

Gồm 32 bài học, xếp thành 6 chủ đề: Gia đình, Trường học, Cộng đồng địa phương, Thực vật và động vật, Con người và sức khỏe, Trái Đất và bầu trời.

Nội dung mỗi bài học được xây dựng dựa trên các câu chuyện thực tế và gần gũi với đời sống hằng ngày, phù hợp với lứa tuổi của các em.

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1

23.000