Bạc Liêu Khuyến Khích Nuôi Tôm Siêu Thâm Canh Để Giảm Rủi Ro

Chính quyền Bạc Liêu đang khuyến khích nông dân địa phương phát triển các trang trại nuôi tôm siêu thâm canh để đối phó với điều kiện thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh bùng phát và giảm chi phí sản xuất. Mô hình này đã đạt được những thành tựu ấn tượng, như sau:

nuoi-tom-cong-nghe-cao
Bạc Liêu Khuyến Khích Nuôi Tôm Siêu Thâm Canh Để Giảm Rủi Ro

– Dữ liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu cho biết toàn tỉnh có 140.000 ha nuôi tôm, trong đó có hơn 1.800 ha áp dụng mô hình siêu thâm canh với ao nội địa tròn. Tỷ lệ sống của tôm trong các ao này đạt khoảng 70-90%, cho thấy hiệu suất cao cho thấy khả năng đối phó với biến đổi thời tiết phức tạp và dịch bệnh.

– Hộ nuôi Phạm Tiến Thành ở ấp Thành Công, huyện Hòa Bình, có ba ao nuôi tôm thẻ chân trắng nội địa, mỗi ao có diện tích 500 m². Vụ cuối cùng tiến hành theo 150 con/m2, tôm đạt trọng lượng 52 con/kg. Sau 70 ngày và được bán với giá 95.000 đồng/kg, giảm 25.000 – 30.000 đồng/kg so với vụ trước, đây là thời điểm giá tôm thấp năm 2023. Lợi nhuận hầu như không đáng kể…

– Mặc dù mô hình ao nội địa tròn có chi phí cao ban đầu và đòi hỏi công nghệ cao với 4 vụ mỗi năm, nhưng nó giúp giảm các chi phí sản xuất khác như lao động và thời gian, đồng thời tối ưu hóa quản lý tài nguyên nước trong việc cải thiện môi trường ao nuôi và chăm sóc tôm tốt hơn. Năng suất tăng 30-35% so với phương pháp truyền thống với ao đất.

Tóm lại, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu đã mang lại nhiều lợi ích, bao gồm khả năng đối phó với thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh và giảm chi phí sản xuất. Đây là một bước tiến quan trọng trong nông nghiệp và nuôi trồng tôm trong khu vực.

Theo Nông Nghiệp Việt Nam