Thả giống tôm

Thả giống tôm Thả giống tôm khi nào thích hợp: Tôm là một loài khó

Xét nghiệm PCR

Xét nghiệm PCR là gì? “PCR” là viết tắt của “Polymerase Chain Reaction” (Phản ứng

Bạc Liêu: Tiêu hủy hơn 2,7 triệu con tôm giống không có giấy kiểm dịch

Bạc Liêu: Tiêu hủy hơn 2,7 triệu con tôm giống không có giấy kiểm dịch