Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 49/2023 – tuần 1/2024)

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 49/2023 – tuần 1/2024)

Dự đoán thị trường tôm xuất khẩu những tháng cuối năm 2023

Dự đoán thị trường tôm xuất khẩu những tháng cuối năm 2023 Việc giá tôm