Tôm bị đóng rong nhớt

Tôm bị đóng rong nhớt Nguyên nhân tôm bị đóng rong, đóng nhớt: Do tôm