Nấm Đồng Tiền Cách Xử Lý Trong Ao Nuôi

Vệ Xinh Bạt Bị Nấm Đồng Tiền
Vệ Xinh Bạt Bị Nấm Đồng Tiền

– Cải tạo ao: Đối với các ao nuôi đã từng bị nhiễm nấm ở các vụ nuôi trước, cần phải tẩy nấm và tiêu diệt bào tử nấm triệt để. Có thể dùng vôi nung hòa với nước thành dung dịch đậm, sệt, tưới đều, quét lên bạt ao. Sau đó phơi nắng 2-3 ngày, rồi xịt rửa và vệ sinh lại ao nuôi.

– Sử dụng vi sinh: Có thể dùng các chế phẩm vi sinh có khả năng ức chế nấm và vi khuẩn có hại, như EM, Biozyme, v.v. Vi sinh cũng giúp cải thiện chất lượng nước, giảm chất hữu cơ, và tăng khả năng miễn dịch cho tôm.

– Sử dụng hóa chất: Có thể dùng các loại hóa chất đặc trị nấm đồng tiền, như Bronopol, Glutaraldehyte, v.v. Tuy nhiên, cần chú ý đến liều lượng và thời gian sử dụng, để tránh gây độc cho tôm và môi trường.

– Nâng cao độ đục hoặc mực nước: Điều này nhằm làm giảm ánh sáng, ngăn cản quang hợp của nấm, làm nấm chết.

– Tăng cường quạt nước, sục khí: Điều này nhằm tăng oxy hòa tan, giảm độ mặn, và loại bỏ chất thải.

– Tránh cho ăn gần bờ: Điều này nhằm tránh tôm tiếp xúc với nấm và ăn phải nấm.

Kết luận

Nấm đồng tiền là một loại nấm có hại cho ao nuôi tôm, gây ra nhiều bệnh và ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Nguyên nhân xuất hiện nấm đồng tiền chủ yếu do sự tương tác của nhiều yếu tố môi trường, như độ mặn, nhiệt độ, chất hữu cơ, v.v. Cách xử lý nấm đồng tiền cần tập trung vào quản lý chất lượng nước, giữ cho môi trường ao sạch sẽ, và kiểm soát lượng thức ăn. Có thể dùng các biện pháp như cải tạo ao, sử dụng hóa chất, vi sinh, nâng cao độ đục hoặc mực nước, tăng cường quạt nước, sục khí, và tránh cho ăn gần bờ.

Tìm hiểu Nấm Đồng Tiền Nguyên Nhân Xuất Hiện.

Tìm hiểu Nấm Đồng Tiền. Tác Hại To Lớn Trong Ao Nuôi.

Phương Anh